Kalvystės galerija

Kaip ir dera Europos kultūros sostinėje įsikūrusioje galerijai, čia galima pamatyti ir tai, kas įrašyta į UNESCO kultūros nematerialaus paveldo sąrašą: tik Lietuvoje išlikusias, pagonybės simboliais papuoštas ir senovės lietuvių pasaulėjautą perduodančias „saulutes”. Kryždirbystės istorijai atminti ir įprasminti galerijoje veikia nuolatinė lietuviškų „kryžių" bei lietuviškų „saulučių" paroda. Lietuviška „saulutė" yra pripažinta ne tik pasaulyje - lietuviai didžiuojasi savo protėviu palikimu ir dažnai ateina pasigrožėti lietuviška „saulute". Mūsų galerijoje pamatysite lietuviškas „saulutes" įvairiausių dydžių, visos jos skirtingos bei unikalios. Kalvystės galerija siūlo Jums susipažinti su lietuviškų „saulučių" gausa bei išskirtinumu. Kviečiame apsilankyti galerijoje ir pamatyti lietuviškas saulutes bei kryžius iš arti!---------------------------- Just like it is acceptable for a decent gallery established in Europe capital of culture - Vilnius, at our Blacksmith gallery - museum you can experience what has been announced worldwide by UNESCO organization as world cultural heritage: only made in Lithuania- Lithuanian suns and crosses exposition. Lithuanian suns and crosses exposition attracts not only locals but lots of foreigners as well. Lithuanian suns and crosses are exceptional and unique due to the fact that they contain paganism religion symbols (symbols of pagan gods such as the Moon, the Sun, the Thunder and many more) within them as well as some flora elements. Our Blacksmith gallery -museum is proud to be able to introduce the locals and city guests with Lithuanian cultural heritage. Come and look at our gallery closer- we will be glad to answer all your questions!

 
 Kryždirbystė

Kryždirbystė yra daugiau nei vien tradicinio amato samprata, apsiribojanti kryžiaus sukūrimu. Lietuviškoji kryždirbystė yra sinkretinis liaudies kultūros reiškinys, kurio sampratoje telpa visa tradicinio medinio paminklo istorija nuo pradžios iki pabaigos: jo idėja, vietos ir meistro parinkimas, visas kūrybos procesas, kryžiaus pastatymas, pašventinimas, lankymas ir bendravimas, sunykusio kryžiaus sudeginimas ir jo pakeitimas nauju. Formų įvairove pasižymintys lietuviški kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, jose apgyvendintos šventųjų statulėlės tarsi peržengia mažosios architektūros paminklų statusą, įgydami gyvybės per žmonių tikėjimus, su jais susijusias apeigas bei papročius. -UNESCO