Užupio kalvystės galerija - Vilniaus svetingiausa galerija 2015 m.

Svetingiausia Vilniaus galerija 2015 – Užupio kalvystės galerija – muziejus

2015 m. lapkričio 30 d. Vilniaus Rotušėje vykstančio Vilniaus Svetingumo konkurso apdovanojimo metu Užupio kalvystės galerija- muziejus laimėjo Svetingiausios Vilniaus galerijos nominaciją. Apdovanojimas priimtas iš Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus.

Galerijos – muziejaus įkūrėjas Raimondas Vaitkūnas dėkoja sakydamas: „Malonu gauti apdovanojimą žinant, kad balsavo Vilniaus gyventojai bei miesto svečiai. Dar nuo kunigaikščio Gedimino laikų amatininkai garsino Vilniaus miestą ir šias tradicijas Užupio kalvystės galerija – muziejus būdamas Vilniaus miesto dailiųjų amatų ir etnografinių verslų programos dalyviu sėkmingai tęsia. Lietuvos tradicinių amatų gyvavimas bei jų pristatymas pasauliui yra ypatingai svarbus norint išsaugoti mūsų tautinį paveldą. Mūsų patalpose Užupyje visus metus vyksta kryždirbystės paroda, autentiška kalvė. Visus maloniai kviečiame apsilankyti ir susipažinti su mūsų vykdoma veikla”.
Užupio kalvystės galerija - Vilniaus svetingiausa galerija 2015 m.

November 30th, 2015 at Vilnius Town hall during the Vilnius hospitality contest award ceremony Užupis Blacksmithery gallery- museum was announced to be the winner of the most hospitable among all Vilnius galleries. Award was given by Vilnius mayor Remigijus Šimašius.

The founder of the gallery Raimondas Vaitkūnas appreciates the award saying: “It is pleasant to get the award knowing that voters were citizens of Vilnius and city visitors. From duke Gediminas times the craftsmen were making Vilnius city famous, therefore the Užupis Blacksmithery gallery – museum being a part of Vilnius city fine crafts association and ethnographic businesses program participant is successfully going that way as well. Traditional Lithuanian crafts existence and its’ presentation to the world is especially important seeking to maintain national heritage. At our place in Užupis the all year long exhibition of Lithuanian cross-craft is opened for public as well as fully functioning authentic blacksmithery. Everyone is most welcome to come!”

Užupio kalvystės galerija - Vilniaus svetingiausa galerija 2015 m.

Užupio kalvystės galerija - Vilniaus svetingiausa galerija 2015 m.

Posted in Uncategorized.